Poradnik

„Życie umarłych zostaje umieszczone w pamięci żywych”
- Marcus Tulliuis Cicaro

Zakład pogrzebowy Anna i Krzysztof Kokot zapewnia kompleksową organizację pogrzebu i reprezentację rodziny Osoby Zmarłej w urzędach z wniesieniem wszelkich opłat związanych z pogrzebem w imieniu klienta, oraz odbiorem i kredytowaniem kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego odbieranego ze wszelkich instytucji i resortów m.in. ZUS, KRUS, MSWiA, WBE, MS.

Wszystkie pytania proszę kierować pod całodobowy numer telefonu 502 521 939.

 

Spis wymaganych dokumentów

+ Dokumenty oraz rzeczy potrzebne do organizacji pogrzebu:

  • karta zgonu część przeznaczona dla administracji cmentarza

  • odpis Skrócony Aktu Zgonu

  • dowód osobisty Osoby Zmarłej

  • dowód osobisty Osoby zamawiającej usługę

 

+ Dokumenty potrzebne do odbioru zasiłku pogrzebowego przez zakład pogrzebowy:

  • odpis Skrócony Aktu Zgonu

  • legitymacja emeryta-rencisty lub zaświadczenie płatnika składek

  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub powinowactwa Wnioskodawcy z Osobą Zmarłą (Skrócony Odpis Aktu Małżeństwa lub Urodzenia)

 

Instrukcja postępowania w przypadku zgonu

Jeśli mają Państwo wątpliwości odnośnie postępowania w tej trudnej sytuacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego

z naszym zakładem pogrzebowym pod całodobowym numerem telefonu 502 521 939 Nasz asystent udzieli Państwu wszelkich informacji odnośnie postępowania.

MIEJSCE ZGONU

+ Zgon z przyczyn naturalnych w domu:

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu bądź kartę medyczną. Gdy Państwo będą w posiadaniu dokumentu wystawionego przez lekarza należy wezwać Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe Anny i Krzysztofa Kokot pod numerem 502 521 939 które przewiezie ciało Osoby Zmarłej do naszej chłodni. Po przyjeździe pracownicy udzielą Państwu wszelkich szczegółowych wskazówek i informacji odnośnie dalszego postępowania.

+ Zgon z przyczyn naturalnych w hospicjum lub domu opieki:

Po informacji o zgonie pensjonariusza i o możliwości odbioru Osoby Zmarłej należy wezwać Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe Anny i Krzysztofa Kokot pod numerem 502 521 939 które przewiezie ciało Osoby Zmarłej do naszej chłodni. Kartę zgonu wystawia osoba uprawniona przez daną instytucję w której nastąpił zgon do której Państwo udają się osobiście po odbiór dokumentu. Odnośnie dalszego postępowania wszelkich informacji możemy udzielić telefonicznie bądź umówić się u nas w biurze lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.

+ Zgon z przyczyn naturalnych w szpitalu:

W przypadku zgonu pacjenta w szpitalu nie ma obowiązku odbierania osoby zmarłej i przewożenia jej do chłodni zakładu pogrzebowego ponieważ szpitale dysponują własnymi chłodniami. Kartę Zgonu wystawia lekarz prowadzący bądź dział statystyki. Jeśli mają Państwo życzenie i są w posiadaniu dokumentów potwierdzających zgon również jest możliwość odebrania Osoby Zmarłej ze szpitala i przewiezienia do chłodni Zakładu pogrzebowego Anna i Krzysztof Kokot odnośnie dalszego postępowania wszelkich informacji możemy udzielić telefonicznie bądź umówić się u nas w biurze.

 

 WYROBIENIE SKRÓCONEGO AKTU ZGONU

Dokument wyrabiamy w USC właściwym dla miejsca zgonu. Osobami uprawnionymi do wyrobienia dokumentu są współmałżonek osoby zmarłej, pozostała rodzina, np. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie lub pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia Skróconego Aktu Zgonu: karta zgonu, dowód osobisty Osoby Zmarłej, swój dokument tożsamości.

Urząd wyda też Kartę Zgonu część przeznaczoną dla administracji cmentarza 

 

FORMALNOŚCI BIUROWE

Podczas indywidualnego spotkania w naszym biurze asystent zajmie się wszystkimi niezbędnymi formalnościami oraz organizacją ceremonii pogrzebowej według Państwa sugestii odnośnie formy, miejsca, daty i godziny uroczystości tak aby była najdogodniejsza, a także pomoże w wyborze niezbędnych akcesoriów.

OBSERWUJ NAS:

© 2020 projekt wykonany przez dawidkayo@gmail.com